Instytut Odlewnictwa - bazy SINTE, NORCAST
Baza dostępna jest w formie testowej dla gości. Aby zalogować się należy wpisać:

login: gosc
haslo: gosc

login:
hasło:
 
 
 


Centrum Informacji i Promocji oferuje informacje z zasobów faktograficznej bazy danych SINTE w postaci:

Selektywnej Dystrybucji Informacji - SDI

czyli wykonywanych kwartalnie zestawień literaturowych na wybrany przez Państwa temat. Każda pozycja zestawienia zawiera: tytuł wybranego artykułu na dany temat, abstrakt tego artykułu w j. polskim oraz opis bibliograficzny.
Zestawienia mogą Państwo otrzymać w formie wydruku lub pliku komputerowego przesłanego na płytce CD-R albo e-mailem.
Tematy zestawień i ceny ich prenumeraty rocznej podano w załączniku.

druk zamówienia

Retrospektywnych zestawień tematycznych

sporządzonych na zamówienie, na dowolnie wybrany przez Państwa temat z dziedziny odlewnictwa.
Koszt zestawienia obejmuje:
   - tzw. "uruchomienie komputera", które wynosi 70,00 zł (+ 23% VAT)
   - koszt każdego wybranego rekordu (tytuł, abstrakt i tytuł w j. polskim, opis bibliograficzny),
który wynosi 1,80 zł (+ 23% VAT)

druk zamówienia

Osoby do kontaktu:

       Joanna Dziaduś, tel. (48 12) 26 18 259,  e-mail: joanna.dziadus@iod.krakow.pl

       Katarzyna Potępa, tel. (48 12) 26 18 102,   e-mail: katarzyna.potepa@iod.krakow.pl
Baza SINTE jest bibliograficzną odlewniczą bazą danych, zawierającą abstrakty z ponad 38 000 artykułów z czasopism odlewniczych (amerykańskich, angielskich, francuskich, niemieckich, czeskich, słoweńskich, rosyjskich, ukraińskich), kongresów oraz z prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu Odlewnictwa. Wszystkie wymienione w bazie artykuły są dostępne w Bibliotece Instytutu Odlewnictwa.

Tematycznie baza SINTE obejmuje: metalurgię i metaloznawstwo stopów odlewniczych, obróbkę cieplną odlewów, odlewy żeliwne, odlewy staliwne, odlewy ze stopów metali nieżelaznych, odlewy z kompozytów metalowych, procesy topienia i stosowane piece, procesy technologiczne, przygotowania mas formierskich, procesy wykonywania form i rdzeni, technologie wykonywania odlewów, ochronę środowiska, procesy oczyszczania i wykańczania odlewów, zagadnienia wspomagania komputerowego w odlewnictwie, maszyny i urządzenia odlewnicze, mechanizację i automatyzację, kontrolę jakości i systemy jakości, marketing, zarządzanie, organizację i koszty produkcji.

Zasięg chronologiczny: od 1977 r.
Aktualizacja: na bieżąco
Język: tytuły w języku oryginału i po polsku, abstrakty po polsku
Rodzaj informacji: bibliografia + abstrakty
Podstawowe kryteria wyszukiwania: słowa kluczowe, słowa z tytułu i ze streszczenia, data publikacji, autor


Na stronach WWW jest dostępna część zawartości bazy SINTE

Całość bazy dostępna jest w postaci zestawień tematycznych (SDI)


Instytut Odlewnictwa